Objectiu 2020

Barcelona posa fre
a la contaminació

Descobreix tots els detalls de la Zona de Baixes Emissions Rondes de Barcelona que s'implanta permanentment a partir de l'1 de gener de 2020. Quins vehicles poden circular per la ciutat? Hi ha excepcions o autoritzacions especials? Quines són les alternatives de transport públic?

El meu vehicle

té etiqueta ambiental?

La Zona de Baixes Emissions Rondes de Barcelona entra en vigor a partir del gener del 2020. No podran circular els vehicles més contaminants entre les 7.00 hores i les 20.00 hores els dies laborables. Amb aquesta mesura, s'estima que 50.000 vehicles deixaran de circular per la ciutat i que les emissions de gasos contaminants es reduiran en un 15%.

Si el teu vehicle té etiqueta ambiental

Endavant!

Pots circular amb el teu vehicle per la Zona de Baixes Emissions de Barcelona.

No obstant això, recorda que els vehicles amb distintiu B, C i ECO, també contaminen, especialment si són dièsel.

El transport públic és la manera més eficient de desplaçar-se. De vegades, fins i tot pot ser més òptim anar a peu o en bici. Hi ha alternatives al vehicle privat, aposta per moure't de manera sostenible.

Descobreix més sobre la ZBE Rondes de Barcelona.

Descobreix més sobre la ZBE Rondes de Barcelona

L’AIRE QUE RESPIREM COMPROMET LA NOSTRA SALUT

És imprescindible fer front comú contra la contaminació. Mou-te de manera sostenible: la contaminació és un problema greu de salut.

ALTERNATIVES AL VEHICLE PRIVAT
  • Metro de Barcelona
  • Tramvia
  • Autobusos
  • Tren
  • Bicicleta
REDUIR EL TRÀNSIT, UN OBJETIU VITAL
  • La primera gran mesura antipol·lució
  • Diòxid de nitrogen (NO2)
  • Partícules en suspensió menors de 10 micres (PM10 i PM 2,5)
CIUTATS AMB ZONES DE BAIXES EMISSIONS

ALTERNATIVES AL VEHICLE PRIVAT

T-Verda. si decideixes desballestar un vehicle sense etiqueta ambiental a l'àrea metropolitana de Barcelona i et compromets a no comprar un vehicle nou, disposes de transport públic gratuït en les sis zones de transport públic integrat durant tres anys.

REDUIR EL TRÀNSIT,
UN OBJECTIU VITAL

El trànsit motoritzat és un dels grans responsables de la contaminació a la ciutat. Origina el 60%% del NO2 i el 80% de les partícules ultrafines (PM10 i PM2.5).

Juntament amb la intensa activitat industrial i el clima, causen una alta concentració d'elements contaminants amb conseqüències negatives per a la salut de la població: es calcula que només l'any 2018 es van produir 351 morts prematures a causa de la contaminació.

Els contaminants de l'aire són invisibles als ulls però són molt perjudicials per a la salut de totes les persones, i molt especialment per als col·lectius més vulnerables com els nens, les dones embarassades, les persones amb cardiopaties i afectacions respiratòries i la gent gran.

Saber més sobre la contaminació

LA PRIMERA GRAN MESURA ANTIPOLLUCIÓ

Segons l’Agència de Salut Pública de Barcelona, gairebé la meitat de població està exposada a un aire que supera el límit recomanat de NO2. A més, Barcelona supera en un 70% els límits de PM2,5 que marca l'OMS. Amb la implantació de la ZBE Rondes de Barcelona, ​​es preveu que les emissions de NO2 es redueixin en un 15%.

Aquesta mesura forma part del Pla de Millora per la Qualitat de l'Aire de Barcelona, ​​un paquet de canvis per reduir un 30% les emissions associades al trànsit viari en 15 anys. El seu objectiu és reduir els contaminants de l'aire de la ciutat per complir els nivells recomanats per l'OMS.

DIÒXID DE
NITROGEN
(NO2)

PARTÍCULES EN SUSPENSIÓ MENORS DE 10 MICRES (PM10 I PM 2,5)

CIUTATS AMB ZONES DE BAIXES EMISSIONS

Més de 200 ciutats europees de 10 països tenen definides zones de baixes emissions que apliquen diferents mesures en cada cas.

Destaquen la Low Emission Zone de Londres, la Zone à circulation restreinte de París, la Umweltzone de Berlín i la Zona de Bajas Emisiones de Madrid (Madrid Central).

Si el teu vehicle no té etiqueta ambiental

Stop!

El teu vehicle no disposa d'etiqueta ambiental perquè té un potencial contaminant excessiu i, per tant, no pot circular per la Zona de Baixes Emissions entre les 7.00 h i les 20.00 h els dies laborables.

Consulta les excepcions

EXCEPCIONS

Sense etiqueta ambiental no pots entrar a la ZBE Rondes de Barcelona. No obstant això, consulta si el teu vehicle s'inclou en una d'aquestes categories.

MOBILITAT REDUÏDA
SERVEIS D’EMERGÈNCIES I ESSENCIALS
ÚS PROFESSIONAL
AUTORITZACIONS TEMPORALS - ÚS PERSONAL

Descobreix més coses sobre la ZBE Rondes de Barcelona.

Si no saps si el teu vehicle té etiqueta ambiental

SAPS LA MATRÍCULA DEL VEHICLE AMB EL QUAL VOLS ENTRAR A LA ZBE?

Si no saps si tens etiqueta pero saps la matrícula

PERFECTE!

Tens etiqueta ambiental?

Si no saps si tens etiqueta i a més no coneixes la matrícula

CONEIX COM FUNCIONA LA ZBE

Els vehicles amb etiqueta ambiental poden circular per la ZBE Rondes de Barcelona. En canvi, els vehicles sense etiqueta ambiental no poden circular dels dies laborables de 7.00 h. a 20.00 h.

A partir de l’1 de gener del 2020 entra en vigor la ZBE Rondes de Barcelona. Els vehicles sense etiqueta ambiental no poden entrar a la ZBE els dies laborables entre les 7.00 h i les 20.00 h.

La Zona de Baixes Emissions Rondes de Barcelona engloba tot el terme municipal de Barcelona (excepte la Zona Franca-Industrial, el barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes), les poblacions de Sant Adrià de Besòs i l'Hospitalet de Llobregat i una part dels municipis d'Esplugues de Llobregat i Cornellà de Llobregat.

La restricció de trànsit s’aplicaels dies laborables de 7.00 h. a 20.00 h. Les vies excloses de la restricció són: Ronda de Dalt (B-20), Ronda del Litoral (B-10), C-58, C-33, C-32, C-31 i N-340 al seu pas per Barcelona.

Quines sancions comporta circular sense permís? Com es controla?

Després d’unamoratòria de 3 mesosperquè la ciutadania s'hi adapti, a partir del mes d'abril s'imposaran sancions als vehicles que circulin per la ZBE Rondes de Barcelona sense etiqueta ni autorització.

Un sistema informatitzat i de radars llegeix de manera automàtica les matrícules i les contrasta amb labase de dadesper comprovar que la normativa es compleix.